Levande Matjord - seminar 1. oktober

Dato:
1. oktober 2021 12:00 - 16:30
Stad:
Sogn Jord-og hagebruksskule, Skulevegen 24, Aurland,
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestland, Sogn Jord-og hagebruksskule, Grønt Fagsenter Buskerud, Øko-veka 2021
Målgruppe:
Gårdbrukere med grovfôr eller grønsaksproduksjon, men det er også åpent for elever ved SJH og markedshageprodusenter.
Påmeldingsfrist:
29. september 2021 23:00
På seminaret tar vi utgangspunkt i boka og gjør vi et dypdykk inn i jorda og hvorfor mikrolivet der er så viktig for vår mat og vårt klima. Foto: Grønt fagsenter Buskerud / Grønt fagsenter Buskerud.

Livet i jorda er grunnlaget for store deler av vårt matproduksjon, og kan også være nøkkelen til økt karbonbinding i jord. Vil du vite mer om hvorfor og hvordan du kan få det til på egen gård, enten du driver grovfôr eller grønsaksproduksjon, så får du et god og inspirerende innføring på dette ettermiddagsseminaret i Aurland.

Publisert 31.08.2021

Nå har det endelig blitt gitt ut en bok om å skape levende matjord med utgangspunkt i erfaringer fra norsk landbruk. Tre av forfatterne og praktikerne, som står bak flere av kapitlene i boka, gir oss de viktigste erfaringene fra 10 år med utprøvinger gårder i Buskerud. Bli med oss til Aurland for å forstå mer om hvorfor jordlivet er viktig og hvordan vi kan gi liv og næring til livet i matjorda! 

Det blir engasjerende foredrag med praktiske tips, men også befaring på kompostplassen til Sogn jord-og hagebruksskole. Lærere ved skolen har mange års erfaring med å produsere landbrukskompost fra hageavfall og egen fastgjødsel. Under omvisninger blir det også vist til praktiske erfaringer fra hvordan skolegårdsbruket arbeider med å øke jordlivet på større landbruksareal.

Arrangementet er en del av ØKO-uka 2021.

Påmeldingsfrist 29. sept. Gratis, men du må være påmeldt. Med forbehold om endringer som følge av gjeldende corona-restriksjoner i Aurland kommune på arrangementsdagen. 

Mulighet kl 11-12 - Varm lunsj - betaling i kantina, men må bestilles på forhånd.

PROGRAM

12:00 - Velkommen ved rektor Børre Solberg ved Sogn jord-og hagebruksskule og representant fra Statsforvalteren i Vestland, Frøydis Linden.

12:30
- Innledning om levende matjord
- Jordbiologi, jordkarbon og kompostering

14:00 - Kaffi og kake

- De fysiske forholdene i jorda – utfordringer og muligheter
- Matjord og kretsløpsøkonomi

15:30 - befaring til kompostplassen ved Mathias Lehrmann, lærer ved Sogn jord-og hagebruksskule

16:30 - Vel hjem!


Fra Grønt Fagsenter Buskerud bidrar følgende innledere:

Øystein Haugerud, sivilagronom og prosjektmedarbeider
Anders Næss, siviløkonom, bonde og prosjektleder
Eirik Kolsrud, sivilagronom og daglig leder

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Statsforvalteren i Vestland, Øko-uka og:

Dato:
1. oktober 2021 12:00 - 16:30
Stad:
Sogn Jord-og hagebruksskule, Skulevegen 24, Aurland,
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestland, Sogn Jord-og hagebruksskule, Grønt Fagsenter Buskerud, Øko-veka 2021
Målgruppe:
Gårdbrukere med grovfôr eller grønsaksproduksjon, men det er også åpent for elever ved SJH og markedshageprodusenter.
Påmeldingsfrist:
29. september 2021 23:00

Kontaktpersonar