Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Kurs i nødnett Helse Førde

Legg til i eigen kalender
Dato:
2. mars 2021 18:00 - 21:00
Stad:
Auditoriet Førde sentralsjukehus
Arrangør:
Helse Førde
Målgruppe:
Legevaktpersonell og LIS1under Helse Førde
Påmeldingsfrist:
20. februar 2021 00:00

Alle som skal delta må gjennomføre obligatorisk forkurs i NAKOS

Publisert 14.01.2021

Dersom du ikkje tidlegare har gjennomført forkurset kan du logge inn på Nakos og gjennomføre kurset.

Helse Førde vil senda faktura til kommunane for deltaking etter namneliste.

Covid-19

Vi minner om grunnleggande føringar for smittevern knytt til møter og kursverksemd. Dersom du har akutt luftvegsinfeksjon, mistenkjer at du er sjuk med koronaviruset eller har fått bekrefta eller sannsynleg covid-19, ta kontakt med arrangør. Les meir om smittevern knytt til arrangement på Folkehelseinstituttet si heimeside.

Statsforvaltaren tek atterhald om endringar dersom smittesituasjonen endrar seg.

Legg til i eigen kalender
Dato:
2. mars 2021 18:00 - 21:00
Stad:
Auditoriet Førde sentralsjukehus
Arrangør:
Helse Førde
Målgruppe:
Legevaktpersonell og LIS1under Helse Førde
Påmeldingsfrist:
20. februar 2021 00:00