Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde

Legg til i eigen kalender
Dato:
3. mars 2021 - 4. mars 2021
Stad:
Førde Sentralsjukehus
Arrangør:
Helse Førde
Målgruppe:
LIS1 i kommunehelsetenesta under Helse Førde
Påmeldingsfrist:
20. februar 2021 00:00

Kurset er for LIS1 som skal ut i kommunehelsetenesta mars 2021.

Publisert 14.01.2021

Alle må gjennomføra eit obligatorisk nettbasert forkurs utarbeida av Nasjonalt kompetansesenter for legvaktmedisin. Hugs å ta med kursbeviset ved oppmøte.

Kurset er godkjent som emnekurs i den norske legeforening. Fylkesmannen dekkjer kursavgift og overnatting etter behov. LIS1 skal sende reiseregning til Helse Førde

Covid-19

Vi minner om grunnleggande føringar for smittevern knytt til møter og kursverksemd. Dersom du har akutt luftvegsinfeksjon, mistenkjer at du er sjuk med koronaviruset eller har fått bekrefta eller sannsynleg covid-19, ta kontakt med arrangør. Les meir om smittevern knytt til arrangement på Folkehelseinstituttet si heimeside.

Statsforvaltaren tek atterhald om endringar dersom smittesituasjonen endrar seg.

Legg til i eigen kalender
Dato:
3. mars 2021 - 4. mars 2021
Stad:
Førde Sentralsjukehus
Arrangør:
Helse Førde
Målgruppe:
LIS1 i kommunehelsetenesta under Helse Førde
Påmeldingsfrist:
20. februar 2021 00:00