Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Andre grupperettleiing LIS1

Dato:
14. januar 2021 09:00 - 15:00
Stad:
digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
LIS1 som starta i kommunane hausten 2020

Andre grupperettleiing vert gjennomført digitalt i grupper. Lenke til møta vert sendt ut seinare 

Publisert 17.12.2020

På grunn av smittesituasjonen vert andre grupperettleiing gjennomført digitalt. Gruppeinndelinga vert som ved første grupperettleiing. 

Det er ikkje påmelding til denne samlinga. Dei som har gjennomført første grupperettleiing, men som ikkje kan delta, må gi beskjed.

Det er nokon endringar når det gjeld grupperettleiarane våre, så nokon vil få ny rettleiarar.

Sjå programmet for informasjon om kva de må førebu til samlinga. 

 

Dato:
14. januar 2021 09:00 - 15:00
Stad:
digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
LIS1 som starta i kommunane hausten 2020