Råd om personleg verneutstyr ved covid-19

For at personleg verneutstyr skal ha ønska effekt, må det nyttast på rett måte og til rett tid.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.04.2020

Personleg verneutstyr er eit viktig tiltak for å hindre smittespreiing av covid-19.

For å sikre utstyr til situasjonar der det er påkravd, er det viktig at ein i størst mogleg grad organiserer og planlegg arbeidet slik at ein reduserer behovet for utstyr, og at verneutstyret berre blir nytta når det er behov for det. For å dekke behovet er det også nødvendig å sjå på forlenga bruka, og gjenbruk utover det ein anbefaler ved normal drift.

Folkehelseinstituttet har råd for korleis best nytte verneutstyr, tiltak for å redusere behov for verneutstyr og prøvetaking ved covid-19. I tillegg er det laga tabellar for bruk av personleg verneutstyr ved undersøking, stell og pleie av pasientar med og utan symptom på akutt luftvegsinfeksjon og i ulike risikokategoriar for covid-19.

Les meir på heimesida til Folkehelseinstiuttet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.