Webinar om overdosar og lokalt førebyggjande arbeid

Den 2. mars frå 09.00 til 10.00 blir det arrangert eit webinar med overdose som tema.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.02.2022

Gode oversikter gir god overdoseførebygging. Døme på data, kunnskap og forsking som små, mellomstore og store kommunar kan bruke inn i det lokale overdoseførebyggjande arbeidet.

Nord-Odal, Bjørnafjorden og Bergen kommunar er invitert til å dele sine erfaringar om korleis dei jobbar med å spisse sitt overdoseførebyggjande arbeid. Webinaret er særleg aktuelt for kommunane som endå ikkje er komne i gang med overdoseførebyggjande arbeid, eller er heilt i startfasen.

Du treng ikkje melde deg på samlinga. 

Du finn lenkje til Teams-samlinga på kommunetorget.no. 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.