Rådgjevande eining for russaker

Helsedirektoratet har samla informasjon og rettleiing om rådgjevande eining for russaker på ei nettside.

Publisert 17.10.2022, Sist endra 26.01.2024

Det har også kome avklaring kring finansiering av ruskontroll ved rådgjevande einig for russaker. Informasjonen finn du på nettstaden til Helsedirektoratet: Rådgivende enhet for russaker - Helsedirektoratet

Frå 1. juli 2022 er kommunane pålagt å ha rådgjevande eining for russaker. Eininga kan organiserast slik kommunen sjølv meiner det er tenleg.

Eininga skal ha ansvaret for å møte personar når oppmøte er sett som vilkår for ein bestemt strafferettsleg reaksjon. Dette omfattar også å gjennomføre ein ruskontroll dersom dette er sett som vilkår.

Les meir om etablering av rådgjevande eining for russaker hos Regjeringa.

Les også meir på heimesida til KORUS Bergen: Rådgivende enheter for russaker – hva vet vi? | KORUS

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.