Revidert retningslinje for førebygging og behandling av underernæring

I den reviderte retningslinja anbefaler Helsedirektoratet eit nytt verktøy som skal gjere det lettare for helsepersonell å vurderer risikoen for om pasienten er i risiko for underernæring.

Publisert 20.04.2022

Målet med den reviderte retningslinja er at pasientar i risiko for underernæring blir fanga opp og får ei målretta oppfølging, slik at sjukdomsrelatert underernæring kan førebyggjast og behandlast.

Direktoratet anbefaler at det nye verktøyet, Malnutrion Screening Tool (MST), blir brukt på alle tenestenivå.

Les heile retningslinja på nettsida til Helsedirektoratet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.