Nye rettleiande statlege satsar for sosialstønad

Satsane er justert frå 1. juli 2023 i tråd med vedtaket om revidert nasjonalbudsjett.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.06.2023

I satsane er det tatt omsyn til utgifter til heilt grunnleggjande behov, men nødvendige utgifter til bustad, straum, oppvarming, bustad- og innbuforsikring, innbu og utstyr er ikkje inkludert fordi dette er utgifter som varierer mykje.

Her finn du satsane og kan lese heile brevet frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Utgangspunkt for skjøn

Rettleiande satsar er viktige og nyttige for å sikre likebehandling. Likevel er satsane berre rettleiande utgangspunkt, og Nav har rett og plikt til å vurdere kvart tilfelle individuelt. Nav skal utøve skjønn når dei vurderer om det skal ytast sosialstønad, og ved utmåling av stønaden.

Kommunal sjølvstyre

Kommunane bestemmer sjølv om dei skal nytte statens rettleiande satsar som utgangspunkt for skjønet, eller om dei skal ha eigne satsar som utgangspunkt for skjønsutøvinga.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.