Yrkessjåførar med syn på eitt auge

Yrkessjåførar med syn på eitt auge kan framleis få unntak frå helsekrava for førarkort for lastebil og buss. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.09.2019

Det har Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet avgjort.

Det er krav om syn på begge auge for å få førarkort i høge førarkortklasser. Det er likevel ein del sjåførar som har fått dispensasjon frå dette kravet. 

Med endringar som no er fastsett vil det vere mogleg å søke om forlenging av dispensasjonen også utover 30. september 2019. Søkar må gjennomføre ei praktisk køyrevurdering, dersom dette ikkje blei gjort ved fornying av siste dispensasjon.

For ikkje å få opphald i førarretten kan førarkortinnehavar ta kontakt med Statens vegvesen for å få midlertidig løyve til å køyre medan dispensasjonssøknaden blir behandla hos Fylkesmannen.

Meir informasjon kan ein finne på Regjeringa.no

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.