Svar på høyring om kompetanseordningane i barnehage og skule

Overordna er vi samd i at dagens ordningar for lokal kompetanseutvikling, med retningslinene for tilskotsforvaltninga, kan bli enklare og betre.

Publisert 19.01.2023

I samband med at NOU 2022:13 om framtidig organisering av kompetanseutviklingsmodellar for tilsette i barnehage og skule er ute på høyring, har vi sendt eit høyringssvar til Kunnskapsdepartementet.

Vi har avgrensa vårt høyringssvar til å gjelde tilskotsordninga for barnehage, skule og støttetenestene. Dette er behandla i kapittel 9 i NOUèn.

I høgre meny kan du lese vårt høyringssvar.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.