Eksamen for elevar på 10. trinn og i vidaregåande opplæring er avlyst

Dette gjeld både skriftlege, munnlege og munnleg-praktisk og praktiske eksamenar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.03.2022

Privatistar og elevar med behov for eksamen for å få vitnemål skal gjennomføre eksamen. Ein skal gjennomføre ny, utsett og særkild eksamen og eksamen i enkelte lærefag.

Statsforvaltaren i Vestland har etter våreksamen sensuransvar for: Engelsk fellesfag, Fransk, Spansk, Tysk, Norsk, Engelsk programfag, Markedsføring og leiing, Samfunnsøkonomi, Rettslære og Reiseliv og språk.

Fellessensur er torsdag 16. juni 2022.

Informasjon frå Utdanningsdirektoratet om eksamen, standpunkt og vitnemål våren 2022.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.