Auka tiltaksnivå i barnehage og skule

Frå torsdag 16. desember blir det raudt nivå for vidaregåande skular og gult nivå i barnehagar og på barne- og ungdomsskular.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.12.2021

Regjeringa har vedtatt å auke det nasjonale tiltaksnivået i barnehagar og skular. Frå torsdag 16. desember må barnehagar, barneskular, SFOar og ungdomsskular drive på gult nivå. Vidaregåande skular og vaksenopplæringa må drive på raudt nivå. Lokale helsemyndigheiter kan vurdere å auke til raudt tiltaksnivå, og barnehagar og skular må difor vere budd på dette. Det er trakfikklysmodellen som brukast for å styre smitteverntiltaka i barnehagar og skular.

Du finn meir informasjon på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Der finn ein óg til ei kvar tid oppdatert informasjon om dei nasjonale tiltaka som gjeld for skule og barnehage.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.