Rydda vekk tvil om vannscooterforbod i Færder nasjonalpark

Vannscooter. Foto: Free image pixabay
Vannscooter. Foto: Free image pixabay

No har domstolane rydda bort juridisk tvil om vannscooterforbodet i nasjonalparken.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.06.2021

Ei hending med brot på forskrifta i Færder nasjonalpark i 2020 der den sikta sådde tvil om lovverket var gyldig, har no vorte gjennomgått av domstolane.

Rettsavgjerda har fjerna all juridisk tvil om forbodet i Færder nasjonalparkar og andre nasjonalparkar. Les meir på Færder nasjonalpark sin heimeside.

Kjøyring i og nært verneområder er forbode

Statsforvalteren får mange spørsmål rundt vannscooter. Bruk av vannscooter er regulert i eiga forskrift. Der kjem det fram mellom anna at: 

Køyring med vannscooter og liknande motordrevne fartøy ikkje skal skje i verneområde og i eit heildekkande belte på 400 meter frå alle verneområde. For verneområde i større vassdrag og innsjøar gjeld ein avstand på 500 meter.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding