Løyve til utfylling – Sveivihylen i Vinje

Statens vegvesen har fått løyve til tiltak i vassdrag for å utbedre E134.

Publisert 22.11.2022

Statsforvaltaren har behandla søknad om løyve til verksemd etter forureiningslova.

Statens vegvesen søkte 25.06.2020 (oppdatert søknadsskjema 14.07.2021) om løyve etter forureiningslova til å fylle ut 20 000 m3 innafor et areal på 6 750 m2.  Statsforvaltaren har vedtatt løyve på visse vilkår.

Vedtaket kan klagast på av parter i saka og andre med rettsleg klageinteresse.

 

Eventuell klage må ein grunngi, merke 2021/6625 og sende innan 13.12.2022 til:

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding