Roller og ansvar

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra store tettbebyggelser (forurensningsforskriftens kapittel 14). Vi setter krav og fører tilsyn med de anlegg som vi er forurensningsmyndighet for. I tillegg veileder vi kommunen på avløpsområdet.

Miljødirektoratet

 • Gjennomføre nasjonal avløpspolitikk
 • Utarbeider statistikk
 • Følge opp rapportering til EU
 • Veilede andre myndigheter på avløpsområdet

Statsforvalteren

 • Utarbeide utslippstillatelser i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 14
 • Føre tilsyn med kommunens myndighetsutøvelse etter kapittel 12 og 13
 • Informasjon til og veiledning av kommunene

Kommunen

 • Eier og drifter av offentlig ledningsnett
 • Eier/medeier (og drifter) i avløpsrenseanlegg
 • Myndighet i plan- og byggesaker
 • Utarbeide utslippstillatelser i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 12, 13, 15 og 15A
 • Føre tilsyn med at tillatelser med vilkår følges opp
 • Sørge for at det finnes mottaksordninger for avløpsvann fra fritidsbåter, bobiler osv.
 • Kan kreve inn gebyrer for levering av avløpstjenester
 • Kan vedta lokal forskrift om saksbehandlings- og kontrollgebyrer som kan finansiere tilsyn

 

Mer detaljert beskrivelse av myndighetenes ansvar og roller i regulering av avløp finner du på Miljødirektoratets hjemmeside.

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding