Kasserte køyretøy

Alle som jobbar med kasserte køyretøy er ansvarleg for å ikkje forureine.

Sanering, hogging og lagring av køyretøy kan gi fare for forureining. Stoff som er farleg for miljøet kan du finne både i væsker og komponentar som blir tatt ut av dei kasserte køyretøya, og desse må ein handsame forsvarleg.

Handsaming av kasserte køyretøy er regulert av Avfallsforskrifta kap. 4.  
Anlegg for kasserte køyretøy skal ha ein løyve frå forureiningsstyresmakta. Det er Statsforvaltaren som er styresmakt for å kontrollere og gi løyve til anlegg for kasserte køyretøy. 

Du kan lese meir på Miljødirektoratets faktaark M-327|2015 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding