Verdiskapingsrapport for landbruket

Frukt er en viktig produksjon i Vestfold og Telemark. Foto: Anne Aasdalen
Frukt er en viktig produksjon i Vestfold og Telemark. Foto: Anne Aasdalen

Vestfold og Telemark er et fylke med betydelig og allsidig landbruk. Fylket rommer alle Norges produksjoner og spenner fra høyfjellsområder til noen av de beste landbruksarealene i landet ved kysten.

Publisert 21.01.2022

Agri Analyse har på oppdrag og i samarbeid med Vestfold og Telemark Bondelag, Vestfold Bonde- og Småbrukarlag, Telemark Bonde- og Småbrukarlag, LO Vestfold og Telemark, NHO Vestfold og Telemark, Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, utarbeidet den første verdiskapingsrapporten som tar utgangspunkt i det samla landbruket i fylket Vestfold og Telemark.

Rapporten var ferdig i oktober 2021, og kan leses her. Vestfold og Telemark er et fylke med betydelig og allsidig landbruk. Fylket rommer alle Norges produksjoner og spenner fra høyfjellsområder til noen av de beste landbruksarealene i landet ved kysten. Dette legger også grunnlag for tilhørende næringsmiddelindustri. Derfor har tittelen på rapporten nettopp blitt «Vår matproduksjon – viktig og variert».

Vestfold og Telemark har 6,5% av den dyrka jorda i Norge. Over halvparten av dette arealet nyttes til kornproduksjon, dette utgjør 12% av kornarealet i landet. Vestfold og Telemark har også betydelige produksjon av grønnsaker (25% av grønnsakarealet i landet) og av frukt (21% av fruktarealet i landet). I 2020 ble 30% av landets epler produsert i Vestfold og Telemark. 

Innen husdyrproduksjon er det gris som gir størst førstehåndsverdi foran fjørfe. Vi registrerer nedgang i antall foretak for alle husdyrproduksjoner med unntak av ammekuproduksjon. Siden 2000 har antall ammekyr i fylket økt med 125%. Vi har også hatt en liten økning i antall melkegeiter med 12%. Øvre del av fylket har store utmarksressurser og her foregår det også setring med 20 aktive setre.

Vestfold og Telemark har et større omfang av økologisk produksjon enn gjennomsnittet i landet. Hele 7% av fylkets jordbruksareal drives økologisk. Fylket har også et stort og variert omfang av tilleggsnæringer.

Vestfold og Telemark har en stor næringsmiddelindustri etablert nær både råvareprodusenter og store markeder. Flest bedrifter driver med produksjon av bakeri- og pastavarer, men det er flest sysselsatte og størst omsetning i bedrifter med kjøtt og kjøttvarer. En stipulerer at det i 2020 var ca. 3000 sysselsatte i næringsmiddelindustrien med en omsetning rundt 14 milliarder kroner. Det betyr at hver 6. industriarbeider i fylket jobber i matindustrien.

Skogen utgjør 52% av totalarealet i fylket. Gran er det viktigste treslaget, og Larvik og Notodden hadde størst avvirkning av kommunene i 2021. Fylkets produksjon av trelast og trevare utgjør 10% nasjonalt.

Kommuneark
Det er også utarbeidet faktaark som viser tall på kommunenivå. Disse oversiktene kan en finne her.

Dette og mye annet kan du lese om i verdiskapingsrapporten.

Bilde: 20% av landets matkorn dyrkes i Vestfold og Telemark. Foto: Aud T. Stensrød

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.