Rett bruk av resirkuleringsanlegg i veksthus

Foto: Liv Knudtzon, NLR Viken

Norsk Landbruksrådgiving Viken har laga ein rettleiar for bruk av resirkuleringsanlegg i veksthus.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.11.2020

På 1980-1990 talet vart det i mange veksthus, spesielt blomsterveksthus, sett inn resirkuleringsanlegg, for å samla opp overskotsnæring og bruka det ved neste vatning. Dette gjer ved rett bruk av desse anlegga at veksthusa er tilnærma tette. Det viser seg at enkelte veksthus likevel har lekkasje og at det skjer ein avrenning til vassdrag. NLR Viken har laget ein rettleier for rett bruk av resirkuleringsanlegg. Rettleiaren gjer veksthusprodusentane meir oppmerksame på korleis lekkasjar og annan avrenning kan hindrast.

Rettleiaren er laga som ein del av prosjektet "Redusert avrenning frå veksthus", som er eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, gartnarlaga i dei to fylka og NLR Viken.

Du kan lesa meir om prosjektet på NLR Viken sine nettsider. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.