RMP-tilskudd og regionale miljøkrav i jordbruket

Dato:
4. april 2024 10:00 - 15:00
Stad:
SFVT Tønsberg (Grev Wedels gate 1) og Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Jordbruksansvarlige, faglaga, NLR, FK
Påmeldingsfrist:
22. mars 2024 23:00

RMP – forbruk 2023 og forvaltning 2024, Regionale miljøkrav - drøftinger

Publisert 24.01.2024

Tema:

RMP-tilskudd

  • Hva har midlene gått til i 2023?
  • Info om søknadsomgangen 2024

Regionale miljøkrav

  • Hvilke miljøtiltak er aktuelle som pålagte krav?
  • Hvilke deler av Telemark og Vestfold trenger miljøkrav
Dato:
4. april 2024 10:00 - 15:00
Stad:
SFVT Tønsberg (Grev Wedels gate 1) og Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Jordbruksansvarlige, faglaga, NLR, FK
Påmeldingsfrist:
22. mars 2024 23:00