SMIL, drenering og tiltak i beiteområder

Dato:
29. februar 2024 09:00 - 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Jordbruksansvarlige, faglaga, NLR, Fylkeskommunen
Påmeldingsfrist:
27. februar 2024 12:00

Forbruk 2023 og rammer 2024

Publisert 24.01.2024

Tema:

  • Hva har midlene gått til i 2023
  • Hvilke rammer og føringer gjelder for 2024?
  • Saksbehandling
  • Kommunale retningslinjer
Dato:
29. februar 2024 09:00 - 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Jordbruksansvarlige, faglaga, NLR, Fylkeskommunen
Påmeldingsfrist:
27. februar 2024 12:00