Kurs i offentlig helsearbeid for turnuskandidater i fysioterapi

Dato:
12. april 2023 09:30 - 13. april 2023 15:00
Stad:
Hotell Vic, Porsgrunn
Arrangør:
Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Turnuskandidater i fysioterapi i kommunene i Agder, Vestfold og Telemark

Vi inviterer fysioterapeuter i kommunal turnustjeneste i kommunene i Agder, Vestfold og Telemark til kurs 12. - 13. april 2023.

Publisert 02.03.2023

Hensikten med kurset er å gi en innføring i helselovgivningen og hvordan fysioterapeuter jobber i kommunehelsetjenesten. Helselovgivningen vil blant annet ta for seg faglig forsvarlighet, journalføring, taushetsplikt, rollesammenblanding og rus. Det blir innlegg fra fysioterapeuter som jobber i stor og liten kommune med voksne og barn, fysioterapi i privat praksis, friskliv og mestring. 

Program for kurset er under arbeid og vil bli lagt ut om kort tid. 

Praktisk informasjon om kurset

Kurset er gratis. Statsforvalteren dekker kurset, overnatting og reiseutgifter etter Statens satser som oftest er kollektiv reise. Dersom egen bil er det mest hensiktsmessige, vennligst påfør begrunnelse på reiseregningen. Vi oppfordrer til samkjøring.

Egen invitasjon med informasjon om påmelding osv. blir sendt ut til de det gjelder. 

Dato:
12. april 2023 09:30 - 13. april 2023 15:00
Stad:
Hotell Vic, Porsgrunn
Arrangør:
Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Turnuskandidater i fysioterapi i kommunene i Agder, Vestfold og Telemark

Kontaktpersonar