Invitasjon til Totalforsvarssamling

Dato:
23. november 2022 15:00 - 19:00
Stad:
DSBs lokaler, Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Arrangør:
Sanitetskvinnene, DSB og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Alle som har en rolle i Totalforsvaret er velkomne, og vi ønsker å sikre en bredest mulig deltakelse blant samvirkeaktørene

Sanitetskvinnene, DSB og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark inviterer til Totalforsvarssamling 23. november.

Publisert 14.11.2022

Totalforsvarets rolle og funksjon har igjen blitt aktuelt, og vi ønsker å belyse de ulike organisasjonenes kompetanse, kapasiteter og utviklingstrekk.

I 2023 presenterer Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen sine anbefalinger, og en Stortingsmelding om helseberedskap legges fram. Mens vi venter på de sentrale utredninger vil vi bidra til informasjonsdeling og samvirke mellom flere av de viktigste totalforsvarsaktørene.

Se hele programmet her.

Det er gratis deltakelse, og vi har et begrenset antall plasser.
Ved påmelding får du en bekreftelse om at påmeldingen er mottatt, og du vil senere få en bekreftelse på at du har fått plass.

Har du spørsmål, ta kontakt med Andrea Svarstad, beredskapsrådgiver i Sanitetskvinnene, telefon: 47883531 og mail: andrea.svarstad@sanitetskvinnene.no.

Her ligger påmelding

 

 

Dato:
23. november 2022 15:00 - 19:00
Stad:
DSBs lokaler, Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Arrangør:
Sanitetskvinnene, DSB og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Alle som har en rolle i Totalforsvaret er velkomne, og vi ønsker å sikre en bredest mulig deltakelse blant samvirkeaktørene