Helselederforum for kommunene

Dato:
29. november 2022 10:00 - 15:00
Stad:
Comfort Hotel Porsgrunn
Arrangør:
Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Kommunalsjefer i kommunene i Telemark/Vestfold

Etter flere års opphold har vi gleden av å invitere helselederne til et dagsmøte i Porsgrunn 29. november 2022.

Publisert 25.10.2022, Oppdatert 22.11.2022

Helselederforum skal være en arena for erfaringsutveksling mellom kommunalsjefene for helse og omsorg i kommunene, samt en arena for dialog med Statsforvalteren. 

Forumet etableres primært for helselederne i kommunene i tidligere Telemark, men helseledere fra Vestfold-kommunene er også velkomne til å delta. Det er også rom for at kommunalsjefen kan ta med seg en ekstra medarbeider/rådgiver, hvis ønskelig.

Dette er saker til agendaen:

  • Reetablere Helselederforum - Avklare forventninger og behov til denne arenaen. Avklare deltakelse og møtefrekvens
  • Statsforvalteren som tilsynsmyndighet
  • Orienteringssaker fra statsforvalteren
  • Hvordan kan kommunen forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne?
  • Forbruk av spesialisthelsetjenester – status og trender
  • Hvordan finne og ta i bruk tilgjengelige styringsdata som grunnlag for planlegging og prioriteringer?
  • Hvordan møte knapphet på helsepersonell i framtiden?

Møtet starter opp kl 10.00, og vi har satt av tid til en felles lunsj mellom kl 11.30 og 12.15. Møtedagen avsluttes ca. kl 15.00.

Det er gratis å delta. 

Påmeldingsfrist er fredag 25. november 2022, meld deg på her (deltager.no)

Dato:
29. november 2022 10:00 - 15:00
Stad:
Comfort Hotel Porsgrunn
Arrangør:
Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Kommunalsjefer i kommunene i Telemark/Vestfold