Barn og unge har rett til å medverka, men blir dei høyrde?

Dato:
1. desember 2021 09:00 - 13:30
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvaltarens nasjonale arbeidsgruppe Barnekonvensjonen i praksis (Sjumilssteget)
Målgruppe:
Statsforvaltaren, kommunar, fylkeskommune og alle som jobbar med saker som gjeld barn og unge
Adorable little girl hanging upside down having fun
Adorable little girl hanging upside down having fun

Alle barn har rett til å seia meininga si og bli høyrt i saker som gjeld dei, ifølgje FNs barnekonvensjon og norsk lov. Men korleis får vi det til i praksis?

Publisert 22.11.2021

Lenke til påmelding og meir informasjon 

Dato:
1. desember 2021 09:00 - 13:30
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvaltarens nasjonale arbeidsgruppe Barnekonvensjonen i praksis (Sjumilssteget)
Målgruppe:
Statsforvaltaren, kommunar, fylkeskommune og alle som jobbar med saker som gjeld barn og unge

Kontaktpersonar