Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Pakkeforløp og samhandling

Dato:
28. oktober 2020 09:55 - 29. oktober 2020 17:30
Stad:
Bø hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i kommunene (evnt. spesialisthelsetjeneste) med arbeid innenfor rus- og psykisk helse, samt fastleger.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i samarbeid med Fylkesmannen i Agder, KoRus Sør, NAPHA og helseforetakene i Agder, Telemark og Vestfold arrangerer seminar om pakkeforløp og samhandling. Program og mulighet for påmelding finner du på nettsiden til KoRus Sør, se under Lenker.

Publisert 04.06.2020
Dato:
28. oktober 2020 09:55 - 29. oktober 2020 17:30
Stad:
Bø hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i kommunene (evnt. spesialisthelsetjeneste) med arbeid innenfor rus- og psykisk helse, samt fastleger.

Kontaktpersonar

Lenkjer