Frist Veke Høyring
desember 2022
23. des 51 Høring av verneplan for Skitnebufjellet og Kopslandsåsen
07. des 49 Søknad om mudring og utfylling i Horten Gjestehavn
november 2022
23. nov 47 Søknad om mudring i Holmekilen i Færder og dumping ved Beinskjæra dumpefelt i Sandefjord
23. nov 47 Søknad om mudring på Jomfruland i Kragerø
08. nov 45 Søknad om mudring i Stangodden båthavn i Bamble
04. nov 44 Forhåndsvarsling - Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av snødeponi på Langemyr i Larvik
oktober 2022
01. okt 39 Norsk Gjenvinning søker om tillatelse til drift av Sogn Gjenvinningsstasjon – Svarstad i Larvik
september 2022
28. sep 39 Søknad om utfylling ved Strandholmen i Holmestrand
05. sep 36 Søknad om mudring og nyttiggjøring av masser på land i Steinbrygga båthavn i Horten
august 2022
30. aug 35 Søknad om mudring og utfylling i Elgsjø i Notodden
Frist Høyring
desember 2022
23. des Høring av verneplan for Skitnebufjellet og Kopslandsåsen
07. des Søknad om mudring og utfylling i Horten Gjestehavn
november 2022
23. nov Søknad om mudring i Holmekilen i Færder og dumping ved Beinskjæra dumpefelt i Sandefjord
23. nov Søknad om mudring på Jomfruland i Kragerø
08. nov Søknad om mudring i Stangodden båthavn i Bamble
04. nov Forhåndsvarsling - Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av snødeponi på Langemyr i Larvik
oktober 2022
01. okt Norsk Gjenvinning søker om tillatelse til drift av Sogn Gjenvinningsstasjon – Svarstad i Larvik
september 2022
28. sep Søknad om utfylling ved Strandholmen i Holmestrand
05. sep Søknad om mudring og nyttiggjøring av masser på land i Steinbrygga båthavn i Horten
august 2022
30. aug Søknad om mudring og utfylling i Elgsjø i Notodden