Høring av verneplan for Skitnebufjellet og Kopslandsåsen

Høyringsfrist:
23. desember 2022
Skitnebufjellet og Kopslandåsen: Grov søyleeiner. Foto:  Sigve Reiso
Skitnebufjellet og Kopslandåsen: Grov søyleeiner. Foto: Sigve Reiso

Statsforvalteren har sendt på høring verneplan for ett skogområde i Notodden kommune.

Publisert 26.10.2022

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sender med dette på høring forslag om utvidelse av Skitnebufjellet naturreservat i Notodden kommune, som ble vedtatt i desember 2021. Utvidelsesarealene grenser inn mot eksisterende Skitnebufjellet naturreservat og det nye reservatet vil få navnet Skitnebufjellet og Kopslandåsen naturreservat.

Formålet med høringen er å få fram opplysninger om interesser som kan bli berørt av forslaget om framtidig vern. Vi ber høringsinstansene spesielt om å komme med innspill om tekniske og fysiske inngrep som finnes i det aktuelle området. Vi ber videre om innspill til forskrift og vernegrenser.

 

Navn  Areal på eksisterende verneområde Areal på utvidelsen Areal etter utvidelsen Verneverdi på utvidelsen

Skitnebufjellet og Kopslandåsen

1 128  daa

11 926 daa

13 054 daa

Nasjonal (***)

 

Eventuelle uttalelser til høringen merkes 2021/4814 og sendes innen 23.12.2022 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no 

 

 

Høyringsfrist:
23. desember 2022

Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
fmveacg@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding