Bø Miljøstasjon AS søker om endring av tillatelse

Høyringsfrist:
31. mars 2020

Bedriften søker om å kunne drifte døgnåpent, selvbetjent avfallsmottak på Grivimoen i Midt-Telemark kommune, en endring av tillatelse etter forurensningsloven.

Publisert 13.02.2020

Det søkes om;

  • Tillatelse til selvbetjent avfallsmottak for næringskunder og privathusholdninger for levering av ordinært avfall.
  • Det søkes om døgnåpent tilbud hele året.

Det søkes ikke om andre endringer ved anlegget. Virksomheten vil drifte etter øvrige vilkår som er satt i dagens tillatelse.

 

Eventuelle uttalelser sendes innen 31. mars 2020 til:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2078, 3103 Tønsberg
eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no.

Merk med saksnr. 2019/9591