E-læringskurs om CRPD

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark koordinerer et prosjekt om CRPD ut mot kommunene og fylkeskommunene. Dette skjer i tett samarbeid med Bufdir. Bufdir har nå lansert et e-læringskurs som gir ansatte i kommunene et verktøy for å ivareta menneskerettighetene i praksis.

Publisert 26.02.2024

Kommunene har en viktig oppgave i å sikre menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. Disse rettighetene er nedfelt i FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Det nye e-læringskurset skal bli et viktig verktøy for å øke likestillingen i landets kommuner.

Kurset er utviklet av Bufdir i bredt samarbeid med kommuner, interesseorganisasjoner og statlige organer.

Kurset gir en solid innføring i:

  • hva konvensjonen er og hvorfor den er viktig
  • CRPDs grunnleggende prinsipper
  • hvordan man kan anvende konvensjonen i praksis i egen arbeidshverdag

Kurset er tilgjengelig på Bufdirs kursplattform og KS-læring.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar