Alvorlig svikt i pasientbehandlingen ved Sykehuset i Vestfold HF

Endelig tilsynsrapport er nå ferdig. Sykehuset har kjent til at det har vært en pågående fare for pasientsikkerheten over tid uten å iverksette tilstrekkelige tiltak. Statsforvalteren har vurdert at sykehusets øverste ledelse ikke har styrt helsetjenesten på en trygg måte.

Publisert 10.06.2024

Statsforvalteren gjennomgikk 24 journaler for pasienter som hadde blitt henvist til gastromedisinsk poliklinikk ved Sykehuset i Vestfold HF. Vi fant at en tredjedel av disse pasientene ikke hadde fått forsvarlig behandling.

Flere alvorlige tilsynssaker

Vi startet tilsynet etter at vi hadde behandlet flere alvorlige tilsynssaker der pasienter hadde fått forsinket kreftbehandling fordi sykehuset ikke hadde greid å tilby behandling innen forsvarlig tid.

I tilsynet har vi gjennomgått journaler fra pasienter som ble som ble henvist til poliklinikken en dato i mai 2023. Tilsynet viste at 9 av 24 pasienter ikke fikk forsvarlig behandling. Det er i hovedsak forsinkelser i pasientbehandlingen som for noen pasienter har medført alvorlig sykdomsutvikling, mer omfattende behandling enn nødvendig eller pasientskade.

Mangelfull oversikt over pasientene på ventelisten

Over 5000 pasienter på ventelisten ved gastromedisinsk poliklinikk hadde i januar 2024 passert frist for behandling, noe som har ført til at mange pasienter har fått forsinket behandling. Sykehuset har hatt mangelfull oversikt over den lange ventelisten og har ikke gitt alle pasientene forsvarlig utredning og behandling.

Sykehuset arbeider med å bedre pasientbehandlingen

Statsforvalteren har vurdert at den faglige pasientbehandlingen har vært god for de pasientene som har fått tilbud om behandling innen forsvarlig tid, og pasienter med alvorlige symptomer fikk raskt behandling. Sykehuset arbeider nå med å få oversikt over pasientene på ventelisten slik at de i det videre kan tilby forsvarlig pasientbehandling.  

Den endelige tilsynsrapporten ligger i boksen "Dokumenter". 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.