Oppsummering av fem års reformarbeid - Leve hele livet

Leve hele livet-reformen ble avsluttet i 2023 og sluttrapporten fra evalueringen er nå klar. Det er Helsedirektoratet som har hatt det nasjonale ansvaret for gjennomføringen. 

Publisert 08.04.2024

Målet med reformen var å bidra til flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.

Regionalt støtteapparat i fylkene

For å støtte og veilede kommunene i gjennomføringen av reformen ble det opprettet regionale støtteapparat i hvert fylke. Statsforvalteren, KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester var kjernen i disse støtteapparatene.

Evalueringsrapporten viser at de regionale støtteapparatene har spilt en avgjørende rolle for gjennomføringen av reformen. Blant annet har man klart å opprettholde et tydelig "bottom up"-perspektiv der oppfølgingen fra støtteapparatet har vært tydelig innrettet ut fra lokale behov.

Reformen er evaluert av By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, og Vista Analyse.

Les mer om evalueringen og les selve rapporten på Helsedirektoratet sin nettside

Erfaringene fra arbeidet med Leve hele livet-reformen tas videre i den nye Bo trygt hjemme-reformen som starter opp i 2024.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.