Oppstart av Regionalt kompetansenettverk

Deltakere på oppstartmøte i Regionalt kompetansenettverk hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 4. mars 2024.
Deltakere på oppstartmøte i Regionalt kompetansenettverk hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 4. mars 2024. Foto: Randi Askjer, SFVT.

4. mars gjennomførte Statsforvalteren et oppstartsmøte med samarbeidspartnere innen kompetanseutvikling og utdanning. Etablering av et slikt regionalt nettverk er et ledd i arbeidet med å koordinere innsatsen om å utvikle kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgstjenestene i våre fylker.

Publisert 06.03.2024

Gjennom arbeidet i det Regionale kompetansenettverket ønsker vi å aktivt bistå kommunene i arbeidet med å rekruttere, beholde og utvikle helsepersonell og fagkompetanse i regionen, samt å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene i kommunene gjennom fag- og kompetanseutvikling. 

Statsforvalterens oppdrag – Kompetanseløft 2025

Vi skal følge opp tiltakene i regjeringens plan Kompetanseløft 2025 og videreføre rollen som regional koordinator og gi støtte og veiledning til kommunene i deres arbeid med strategisk kompetanseutvikling. Vi skal også bidra til å gjennomføre enkelttiltak i samarbeid med KS og andre relevante aktører. 

  • Statsforvalteren skal bistå i arbeidet med å rekruttere, beholde og utvikle personell og fagkompetanse i regionen (strategisk kompetanseplanlegging)
  • Bidra til fagutvikling og kompetanseheving gjennom tilskuddsforvaltning, rådgivning samt veiledning, informasjon og støtte til alle kommunene
  • Vi tildeler kompetanse- og tjenesteutviklingsmidler, i tillegg til tilskudd for å styrke rustjenesten i kommunene, samt tiltak til lindrende behandling og satsinger på utvalgte prosjekter. 
  • Vi skal rapportere til overordnet myndighet om kommunene gjennomfører en langsiktig og helhetlig planlegging knyttet til kapasitet, kompetanse og kvalitet i tjenestene

Disse deltok på møtet

Kommunenes sentralforbund KS, Universitetet i Sørøst-Norge, Senter for omsorgsforskning, Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark, Opplæringskontoret for offentlig sektor, Fylkeskommunen, Norsk sykepleieforbund, Fagforbundet, Menn i helse, Fagskolen Aldring og helse, Fagskolen Vestfold og Telemark, samhandlingskoordinatorene i Vestfold og i Telemark og kommunalsjefer i to av våre kommuner.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.