Husbanken lyser ut tilskot til bustadtiltak

Tilskotet skal legge til rette for fleire eigna bustader i heile landet, gjennom testing av nye bustadtiltak. Det skal også stimulere til kunnskapsutvikling, nytenking og innovasjon. Søknadsfrist er 1. april 2024.

Publisert 22.02.2024

Målet med tilskotet er å støtte prosjekt som på ulike måtar bidreg til å førebygge at folk blir vanskelegstilte på bustadmarknaden og som kan bidra til at alle kan skaffe seg, og behalde, ein god bustad, uansett kor i landet du bur.

Tilskotet støttar regjeringa sin strategi for den sosiale bustadpolitikken: Alle treng ein trygg heim (2021-2024).

Tilskotet kan gå til

  1. bustadsosiale tiltak
  2. bustadtiltak i distrikta
  3. leigebuarorganisasjonar

Les meir om tilskotsordninga og send inn søknad på Husbanken sin nettstad Tilskot til bustadtiltak - Husbanken

Søkerkonferanse 29. februar

Ønskjer du å lære meir om tilskot til bustadtiltak? Då kan du melde deg på til ein digital søkarkonferanse 29. februar 2024, les meir og meld på Webinar: Søkerkonferanse om tilskudd til boligtiltak 2024 - Husbanken

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.