Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Vil bruke mindre antibiotika på sykehjem

Sykehjem i Vestfold skal bruke mindre antibiotika. Målet er å unngå resistente bakterier.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 11.02.2019

95 prosent av sykehjemmene i Vestfold har meldt seg på et prosjekt som skal føre til mindre og riktigere bruk av antibiotika. Målet er å forhindre at antibiotikaresistens blir et enda større problem i det norske helsevesenet.  

- Vi ønsker at legene skal tenke seg om en gang til før de skriver ut resepter på antibiotika. Opplæring og bevisstgjøring er nøkler for å få det til, sier assisterende fylkeslege Bjørg Klemetsdal hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Regjeringen har vedtatt et mål om å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen utgangen av 2020. Derfor er det satt i gang et prosjekt i alle landets fylker, og nå er det oppstart i Vestfold. Telemark vil bli inkludert i prosjektet i 2020.

Tirsdag 12. februar møtte leger og sykepleiere fra sykehjem i Vestfold til et oppstartmøte i Tønsberg. Senere blir det undervisning på alle sykehjemmene.

Antibiotika-1.jpg

 

Gode resultater
Erfaringer fra fylker som allerede er i gang med prosjektet, viser at det er mulig å bruke mindre antibiotika uten at pasientene får dårligere behandling. I fylkene som har vært med på prosjektet, har bruken av antibiotika gått ned med 15 %.

- Det handler om å sette riktig diagnose, unngå bruk av antibiotika som ikke vil gi effekt og velge riktig antibiotika der det er behov, sier Klemetsdal.

Det følges nøye med på antibiotikabruken, og resultatet av denne intervensjonen skal evalueres etter et år.

 

antibiotika-deltakere.jpg

 

Nasjonal handlingsplan
Antibiotikaresistens tar livet av 30 000 mennesker i Europa hvert år.

- Å bruke antibiotika på riktig måte, og ikke unødvendig mye, er det beste vi kan gjøre for å hindre at flere bakterier blir resistente, sier Klemetsdal.

Prosjektet for redusert antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er et av tiltakene som følger opp den nasjonale handlingsplanen mot antibiotikaresistens. Prosjektet skal gjennomføres i alle landets fylker. 

Kontaktpersonar