Barnepensjon og deltakelse i kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har uttalt seg om personer som mottar barnepensjon etter folketrygdloven kan ha rett på deltakelse i kvalifiseringsprogrammet, og om det er mulig å samordne barnepensjonen med kvalifiseringsstønad.

Publisert 14.06.2024

Direktoratet svarer opp en henvendelse fra Statsforvalteren i Vestland. Bakgrunnen for henvendelsen var at reglene for barnepensjon etter folketrygdloven er endret slik at barnepensjon gis fram til barnet fyller 20 år. Statsforvalteren i Vestland spør om personer som mottar barnepensjon også kan ha rett til deltakelse i kvalifiseringsprogrammet, og om det er mulig å samordne kvalifiseringsstønad og barnepensjon.

Svar fra direktoratet

I svaret viser direktoratet til at et av vilkårene for deltakelse i kvalifiseringsprogrammet er at deltakeren har ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven, og at det som må vurderes i denne sammenhengen er om barnepensjonen faller inn under «svært begrensede ytelser».

Barnepensjon ikke nevnt

Når det gjelder samordning med barnepensjon, viser direktoratet til sosialtjenesteloven § 38 er uttømmende når det gjelder hvilke ytelser som kan samordnes med kvalifiseringsstønad, og at barnepensjon ikke er nevnt i bestemmelsen.

Se svaret fra Arbeids- og velferdsdirektoratet i boksen "Dokumenter".

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.