Spørreundersøkelse – nasjonalt og utenlandsadopterte

Mennesker
Mennesker Foto: Pixabay.

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en spørreundersøkelse rettet mot voksne adopterte.

Publisert 06.05.2021

Gjennom undersøkelsen ønsker Bufdir at adopterte over 18 år forteller om hvilke behov for hjelp og støtte de har hatt i ulike faser av livet. Målgruppen for undersøkelsen er både nasjonalt og utenlandsadopterte.

Frist for de adopterte å svare er 20. mai 2021. Se lenke for å komme til undersøkelsen.