Kåfjord kommune - varsel om tilsyn etter barnehageloven

Dato:
21. september 2021 08:00 - 16:00
Stad:
Kåfjord kommune
Kommune:
Kåfjord kommune
Ansvarleg:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Kåfjord kommune

Vi varsler tilsyn med Kåfjord kommune som barnehagemyndighet

Publisert 27.05.2021

Temaet for tilsynet er barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn med barnehagene jf. barnehageloven §§ 10 og 53

Under dette temaet kontrollerer vi:

  1. Risikovurderinger, jf. barnehageloven §§ 10 og 53
  2. Veiledning, jf. barnehageloven §10
  3. Gjennomføring av tilsyn, jf. barnehageloven§ 53
  4. Reaksjoner og vedtak i tilsyn, jf barnehageloven § 53 
Dato:
21. september 2021 08:00 - 16:00
Stad:
Kåfjord kommune
Kommune:
Kåfjord kommune
Ansvarleg:
Oppvekst - og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Kåfjord kommune