Skjema Tema Omtale
Snøskuterløyper Miljø og klima, Motorferdsel Søk om forlenget åpning av snøskuterløyper i Finnmark. Muligheten til å søke dispensasjon fra motorferdselforbudet gjelder perioden 5. mai til 30. juni.