Søk om midler for å forbedre tilstanden i vann

Miljødirektoratet har satt av 20 millioner kroner til tiltak for å bedre miljøtilstanden i ferskvann og kystvann i 2021. Nå kan dere søke om tildeling fra disse midlene. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.12.2020

Gjennom Miljødirektoratets tilskuddsordning gis det tilskudd til tiltak i ferskvann og kystvann som skal bidra til å oppnå målet om god tilstand i vann. Tilskuddene deles ut på bakgrunn av søknader.

Hvem kan søke om tilskudd?

Følgende institusjoner og virksomheter kan søke om tilskudd:

  • vannområdeutvalg
  • interkommunale vannprosjekt
  • kommuner
  • forskningsinstitusjoner
  • frivillige organisasjoner
  • private virksomheter

Hvilke aktiviteter prioriteres i 2021?

Miljødirektoratet vil følge denne prioriteringen ved vurdering av søknader og tildeling av midler:

Høyt prioritert

  • Miljøforbedrende tiltak, og særlig restaureringstiltak

Mindre prioritert

  • Tilrettelegging og organisering
  • Informasjon, veiledningsmateriale og seminar
  • Utredninger, forskning og utvikling

Søknadsskjema og søknadsfrist

Følg denne lenken for å komme til søknadsskjemaet til Miljødirektoratet

Søknadsfristen for denne tilskuddsordningen er 15. januar 2021.