Kartlegging av naturtyper 2021

Viktige og trua naturtyper skal kartlegges også denne sesongen. Miljødirektoratet har regi, mens områdene foreslås av Statsforvalteren.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.08.2021

Kartlegginga gjør vi både i verneområdene og utenfor.

Områder som kartlegges utenfor verneområdene ligger i Kåfjord, Storfjord, Porsanger, Tromsø, Hammerfest og Alta kommuner, og områdene er nærmere spesifisert her: 

 • Tromsø kommune: Håkøybotn og Fløya
 • Storfjord kommune: Skibotndalen
 • Kåfjord kommune: Miessevárri
 • Hammerfest og Alta kommuner: Repparfjorddalen
 • Porsanger kommune: Porsangermoen

Ansvarlige kartleggingsfirmaer for denne naturtypekartleggingen er Sallir naturrådgivning ved Kristin S. Johansen, og underleverandør for enkeltområder er Natur og samfunn ved Geir Langelo og Gunnar Kristiansen.

Det kartlegges utover dette i 13 verneområder i 5 kommuner: Porsanger, Hammerfest, Alta, Lyngen og Målselv. 

 • Porsanger kommune: Børselvdalen naturreservat, Bihkkacohkka naturreservat, Børselvosen naturreservat, Vækker/Väkkärä naturreservat, Roddinesset naturreservat.
 • Hammerfest og Alta kommune: delområde Seiland nasjonalpark.
 • Alta kommune: Korsfjorden naturreservat, Krokelvosen naturreservat, Latharimoen naturreservat, Auskarnes landskapsvernområde
 • Lyngen kommune: Årøya landskapsvernområde
 • Målselv kommune: Revelva naturreservat, Dividalen landskapvernområde

Ansvarlige kartleggingsfirma i verneområdene er NIBIO og Natur og samfunn ved Geir Langelo og Gunnar Kristiansen.

Se områdene som skal kartlegges i dette kartet: Områder som skal kartlegges i 2021

Kontaktpersoner hos oss finner du i margen til høyre. Miljødirektoratet kan også svare på spørsmål, send ditt spørsmål til epost: ninkartlegging@miljodir.no eller ring 73 58 05 00.

Hva skal kartlegges?

Hvilke naturtyper som skal kartlegges er fastsatt i kartleggingsinstruksen for 2021 som er utgitt av Miljødirektoratet. Kartleggingsområdene skal undersøkes for 111 ulike naturtyper.

De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområde for trua og nær trua arter.

 

Kartlegging av natur

 • Kartleggingen er en del av kunnskapsløftet for natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015.
 • Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning om å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.
 • Kartleggingen vil bli utført på oppdrag fra Miljødirektoratet.
 • Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet informasjon om naturen til bruk i blant annet arealforvaltning.
 • Kartleggingen vil foregå på land etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN).

Sallir naturrådgivning