Regler for multeplukking i nord

I nord er det spesielle regler for multeplukking. Stort sett kan man plukke det man vil, men det er for eksempel forbudt å plukke multer dersom grunneier har satt opp skilt om det.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Sist endra 03.08.2022

Allemannsretten står sterkt både for bærplukkere og andre som ønsker å høste av naturens overskudd. I nord er det forbudt å plukke multer på det som kalles «multebærland» dersom grunneier helt tydelig har forbudt det.

Friluftsloven § 5 (Allmenhetens høstingsrett)

Under ferdsel i utmark kan allmennheten høste ville nøtter som skal spises på stedet og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

For multer på multebærland i Nordland, Troms og Finnmark gjelder første ledd bare når eier eller bruker ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot plukking. Uavhengig av et slikt uttrykkelig forbud kan allmennheten alltid plukke multer som spises på stedet.

Multebærland er..

Multebærland er et område av noe størrelse og med en viss rikholdighet slik at utnyttelsen av bærene der har økonomisk betydning for grunneieren. 

Grunneieren kan ikke forby høsting på hele tomta, en hel øy eller et stort areal. Men grunneieren kan merke et avgrenset område, som for eksempel ei myr. Er du i tvil om du kan plukke og ta med deg bærene fra et område, er det lurt å høre med grunneieren først.

Det er viktig at grunneieren merker plukkeforbudet tydelig. Turgåere skal ikke være usikre på om det er lov å plukke multer der de går.

Multeplukking i Finnmark

Hvis du er i Finnmark, men ikke bor der, har du bare lov å plukke multer til egen husholdning. Dette står i Finnmarksloven (§§ 23 og 25). Les mer om det på Regjeringen.no.

Fra hånd til munn er alltid lov

Det er bestandig lov å plukke multer som spises på stedet, også på multebærland.