Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
april 2024
18. apr 16 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Digitalt fagseminar - Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) Microsoft Teams
03. apr - 04. apr 14 RVTS, Sametinget, Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fagsamling for kontaktpersoner i nettverk for forebygging av vold, overgrep, krenkelser og omsorgssvikt for barn og unge i kommunene Scandic Ishavshotel, Tromsø
02. apr 14 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Husbanken Nord Nettseminar om den nye boligsosiale loven Microsoft Teams
mars 2024
20. mar 12 Statsforvalteren og Nav Troms og Finnmark Seminar om nye verktøy i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) Digitalt
18. mar - 20. mar 12 Statsforvalteren i Troms og Finnmark 1.gruppeveiledning og akuttmedisinkurs - Øst-Finnmark Statens Hus, Vadsø
15. mar 11 Allskog Skogdag på Finnsnes 15. mars Finnsnes hotell
15. mar 11 Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Barnekonvensjonen i praksis Barnets beste - frå teori til praksis Microsoft Teams
12. mar - 13. mar 11 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Nordland Samarbeidskonferansen 2024 Scandic Ishavshotel, Tromsø
12. mar 11 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar: Saksbehandlingsregler etter sosialtjenesteloven og forvaltningsloven Teams
11. mar 11 Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Barnekonvensjonen i praksis Barnets beste - fra teori til praksis The Edge/digitalt
07. mar - 08. mar 10 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Kurs i akuttmedisin for LIS-1 leger 7.-8. mars Linken Møtesenter, Tromsø
06. mar - 08. mar 10 Statsforvalteren i Troms og Finnmark 1.gruppeveiledning og akuttmedisin - Vestgruppe og Midtgruppe UiT Hammerfest
februar 2024
28. feb 9 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar for gjeldsrådgivere og veiledere i Nav Teams
21. feb 8 Statsforvalteren og Nav Troms og Finnmark Seminar om nye verktøy i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) Digitalt
21. feb - 22. feb 8 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Vintermøtet 2024 Scandic Hotel Alta
13. feb - 14. feb 7 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning Digitalt- nettmøte i Teams
08. feb 6 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Eksamen våren 2024 Microsoft Teams
januar 2024
15. jan - 19. jan 3 Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune Bærekraftsuka 2024 - digitale foredrag Teams
09. jan 2 Statsforvalteren og Nav Troms og Finnmark Seminar om nye verktøy i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) Digitalt
09. jan 2 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar Leve hele livet: Aldersvennlig samfunn - generasjonsleker og frivillighet Microsoft Teams
Dato Arrangement
april 2024
18. apr Digitalt fagseminar - Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
03. apr - 04. apr Fagsamling for kontaktpersoner i nettverk for forebygging av vold, overgrep, krenkelser og omsorgssvikt for barn og unge i kommunene
02. apr Nettseminar om den nye boligsosiale loven
mars 2024
20. mar Seminar om nye verktøy i Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
18. mar - 20. mar 1.gruppeveiledning og akuttmedisinkurs - Øst-Finnmark
15. mar Skogdag på Finnsnes 15. mars
15. mar Barnets beste - frå teori til praksis
12. mar - 13. mar Samarbeidskonferansen 2024
12. mar Nettseminar: Saksbehandlingsregler etter sosialtjenesteloven og forvaltningsloven
11. mar Barnets beste - fra teori til praksis
07. mar - 08. mar Kurs i akuttmedisin for LIS-1 leger 7.-8. mars
06. mar - 08. mar 1.gruppeveiledning og akuttmedisin - Vestgruppe og Midtgruppe
februar 2024
28. feb Nettseminar for gjeldsrådgivere og veiledere i Nav
21. feb Seminar om nye verktøy i Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
21. feb - 22. feb Vintermøtet 2024
13. feb - 14. feb Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgivning
08. feb Eksamen våren 2024
januar 2024
15. jan - 19. jan Bærekraftsuka 2024 - digitale foredrag
09. jan Seminar om nye verktøy i Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
09. jan Nettseminar Leve hele livet: Aldersvennlig samfunn - generasjonsleker og frivillighet