Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
oktober 2023
16. okt - 19. okt 42 Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fornybar energi tur Molde og Trøndelag
november 2023
12. nov - 14. nov 45 - 46 Finnmark treforum og Skognæringa i Troms Studietur for sagbruksinteresserte i Troms og Finnmark Trøndelag
Dato Arrangement
oktober 2023
16. okt - 19. okt Fornybar energi tur
november 2023
12. nov - 14. nov Studietur for sagbruksinteresserte i Troms og Finnmark