Skogdag på Finnsnes 15. mars

Dato:
15. mars 2024 10:00 - 15:00
Stad:
Finnsnes hotell
Arrangør:
Allskog
Målgruppe:
Skogeiere og allle andre som er interessert i skogbruk
Hogst av gran Soløy i Lavangen. Foto: Helge Molvig.

Allskog inviterer til skogdag på Finnsnes. Alle er velkommen, ingen påmelding. 

Publisert 06.03.2024

 

Kl 10.00 – 10.15                Åpning og velkommen

Kl 10.15 – 11.00                Skogen i Troms – skogbruksplaner, hogsttillatelser mm v/Trude Hagen

Kl 11.00 – 12.00                Kystskogbruket og næringspolitikk, en presentasjon v/Helge Kårstad

Kl 12.00 – 13.00                Skogbruksplanen i Allma, demonstrasjon fra egen skog v/Frode Vik

Kl 13.00 – 13.45                Lunsj

Kl 13.45 – 14.15                Forsikring av skogen v/Skogbrand (på teams)

Kl 14.15 – 15.00                Plantevalg og plantevurderinger v/Gyrd Harstad

Kl 15.00 – 17.00                Årsmøter i Skogeierlagene

 

Pauser etter behov. Kaffe og vafler ved møtets start. 

Dato:
15. mars 2024 10:00 - 15:00
Stad:
Finnsnes hotell
Arrangør:
Allskog
Målgruppe:
Skogeiere og allle andre som er interessert i skogbruk