Bærekraftsuka 2024 - digitale foredrag

Dato:
15. januar 2024 12:00 - 19. januar 2024 14:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune
Målgruppe:
Ansatte hos Statsforvalteren, fylkeskommunene og kommunene

15.-19. januar blir det digitale foredrag hver dag fra 12:00-14:00 når vi arrangerer bærkraftsuka. Formålet er å øke bevisstheten og kompetansen om bærekraft i Troms og Finnmark.

Publisert 21.12.2023

I 2024 arrangerer Statsforvalteren i Troms og Finnmark bærekraftsuka for første gang. Deler av uka arrangeres i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune.

Målgruppen for foredragene er ansatte hos Statsforvalteren, fylkeskommunene og kommunene.

Vi gleder oss og håper dere ønsker å tilbringe et par timer hver dag foran skjermen sammen med oss for å bli enda mer motivert og inspirert til å arbeide med bærekraft i nord!

Program Bærekraftsuka 2024

Mandag 15. januar 2024

Tema:

Klima, natur og miljø for framtiden

1200-1210

Velkommen til bærekraftsuka 2024

v/ statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker

1210-1225

Hva er egentlig bærekraft? Hvilken merverdi gir det og hvordan forstå begrepet? 

v/ Anne Romsaas, KS

1230-1255

Klima, miljø og barns rettigheter

v/ Ida Morén Strømsø, Redd Barna

1300-1325

Klimautvalget 2050 – anbefalinger og betydning for kommunene

v/ Signe Nybø, utvalgsmedlem

1330-1400

Klima- og naturkrisen - hvordan håndterer vi den?

v/ Professor Dag Olav Hessen, UIO

Tirsdag 16. januar

Tema:

Trygge og inkluderende lokalsamfunn

1200-1225

Bærekraft i distriktskommuner – mange vil bidra, men lurer på hvordan?

v/ Roar Werner Vangsnes, Distriktssenteret

1230-1255

Bærekraftsmålene og barns rettigheter – hvordan henger det sammen?

v/ Kjell-Olaf Richardsen, Statsforvalteren i Oslo og Viken

1300-1325

Helsepersonellkommisjonens rapport – hvordan påvirker den kommuner i nord?

v/ Magne Nicolaisen, Tromsø kommune

1330-1400

FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og FNs bærekraftsmål

v/ Marte Skjærvold og Lone Høgda, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Onsdag 17. januar

Tema:

Trygge og inkluderende lokalsamfunn

Velferd og verdiskaping

Samfunnssikkerhet og beredskap

1200-1225

Hvordan kan distriktskommuner utvikle aldersvennlige boliger i aldersvennlege bomiljø?

v/ Lillian Hatling, Distriktssenteret

1230-1255

Grønn næringsutvikling - Regional plan for grønn industri i Rogaland.

v/ Ola Saua Førland, Rogaland fylkeskommune

1300-1325

Klimarisiko – hva er det og er samfunnet forberedt på omstillingen som kreves?

v/ Stella Wergeland, Kommunalbanken

1330-1400

Jordvern og matsikkerhet – behov for et sterkere vern i nord

v/ Anne Jødahl Skuterud, Totalberedskapskommisjonen

 

Torsdag 18. januar

Tema: FNs bærekraftsmål i kommunal planlegging

                    Samarbeid som premiss for bærekraftig utvikling

1200-1225

Bærekraft i kommuneplanens samfunnsdel og i handlings- og økonomiplanen

v/ Adelheid Buschmann Kristiansen, kommunedirektør Nittedal kommune

1230-1255

Bærekraftig arealplanlegging og planvask som verktøy

v/ Arild Øien, Nordre Follo kommune

1300-1325

Bærekraftsnettverket i Trøndelag

v/ Kirsti Tømmervold, Trøndelag fylkeskommune

1330-1400

Pilotprosjektet Bærekraftige distriktskommuner

v/ prosjektmedarbeidere Astrid Ytre-Eide og Tiril Bakken

Fredag 19. januar

Tema:

Økonomisk bærekraft i kommunene

      FNs bærekraftsmål og Statsforvalterens oppgaveløsning

1200-1255

Økonomisk bærekraft i kommunene

v/ Håvard Moe, KS

1300-1325

Prosjektet Bærekraftige embeter

v/ Hanna Fossen-Thaugland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

1330-1400

Nasjonale forventninger og oppfølging av bærekraftsmålene

v/ Vigleik Stusdal Normann, Kommunal- og distriktsdepartementet

 

Lenke til Teams-møtet: 

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 397 965 971 392
Passord: veBmZb

Last nedTeams | Join on the web

 

________________________________________________________________________________

Dato:
15. januar 2024 12:00 - 19. januar 2024 14:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune
Målgruppe:
Ansatte hos Statsforvalteren, fylkeskommunene og kommunene