Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 9. mars 2023

Dato:
9. mars 2023 09:30 - 14:30
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Landbruksdirektoratet
Målgruppe:
Alle som er opptatt av rammebetingelsene for landbruk og matproduksjon

Konferansen er for deg som er opptatt av rammebetingelsene for landbruk og matproduksjon. Velkommen til digital konferanse.

Publisert 30.01.2023
09:30 Velkommen, ved ordstyrer Erik Aasheim og adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.
09:45 Økt produksjon av mat og energi med et mindre miljø- og klimaavtrykk
Seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet innleder.
Samtale mellom statsrådene Sandra Borch og Espen Barth Eide.
10:10  Matforsyning i usikre tider
Seksjonssjef Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet innleder.
Samtale mellom Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag, Petter Haas Brubakk, adm. direktør NHO Mat og Drikke
og adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.
11:00 Parallelle sesjoner

Program for parallelle sesjoner

Innenfor de parallelle sesjonene belyses følgende hovedtemaer med presentasjoner og samtaler:

  • Trender for kjøtt og egg
  • Trender for melk og meieriprodukter
  • Nyheter forskning og WTO
  • Kampen om arealene
  • Trender innen planteproduksjon
  • «Spesielle tider»
  • Skogens rolle i det grønne skiftet
  • Jordbrukets miljø- og klimainnsats

Vi byr på korte og poengterte innlegg, slik at det er mulig å få med seg mange interessante temaer. Et mer detaljert program utarbeides fortløpende.

Fra vår nettside kan du følge hele konferansen mens den pågår, med både fellessesjon og parallelle sesjoner. Du kan også se opptak av sesjonene i etterkant.

Påmelding her:

Dato:
9. mars 2023 09:30 - 14:30
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Landbruksdirektoratet
Målgruppe:
Alle som er opptatt av rammebetingelsene for landbruk og matproduksjon