Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæring, grunnskole og videregående opplæring for voksne 2022/2023

Dato:
22. mars 2023 10:00 - 23. mai 2023 15:30
Stad:
Clarion Hotel The Edge, Tromsø
Arrangør:
Oppvekst og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Lærere og ledere i norskopplæring, grunnskole og videregående skole for voksne.
Påmeldingsfrist:
25. februar 2023 00:00

Skolebasert kompetanseutviklingstiltak i sjangerpedagogikk skoleåret 2022/2023. Tiltaket er nyttig uansett hvilken elevgruppe du underviser. Sjangerpedagogiske arbeidsmåter gir lærere økt bevissthet om kjennetegn ved fagspråk og fagtekster i sine fag, enten det er språkfag, realfag, samfunnsfag eller praktiske fag.

Publisert 30.06.2022, Oppdatert 20.12.2022

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, i samarbeid med Hanne Haugli, har gleden av å tilby kompetanseutvikling i sjangerpedagogikk for lærere og ledere i norskopplæring, grunnskole for voksne og videregående skole for voksne skoleåret 2022/2023.

Organisering av kompetanseutviklingstiltaket

 • Felles oppstartssamling over 2 dager 14. og 15. november for alle i Tromsø. - GJENNOMFØRT
 • Webinar 10.1. kl. 13.45-15.30 -GJENNOMFØRT
 • Webinar 7.2. Kl.13.45-15.30 – GJENNOMFØRT

 

 • Regionale dagssamlinger samlinger kl. 10.00-15.00 – deltakerne deltar på en av de regionale samlingene. Deltakerne velger den regionale samlingen som passer best, og/eller har enklest reisevei. Påmelding nederst på siden! Påmeldingsfrist 17. februar.
  • 22. mars - Finnsnes
  • 23. mars – Alta
  • 28. mars – Harstad
  • 29. mars – Tromsø

På fagdagen i mars skal vi undersøke, beskrive og snakke om språklige trekk i ulike tekster. Vi bruker to modelltekster, en enklere og en mer avansert. Dere velger selv hvilken tekst dere vil undersøke og jobbe med, ut fra interesse eller deltakere. Formen på fagdagen veksler mellom forelesning, refleksjonsspørsmål og dialog og arbeid med modelltekst i par. Vi skal også snakke om språk- og kunnskapsutviklende arbeidsmåter, skriveutvikling, SFL-basert pedagogikk, se noen filmsnutter og ha god tid til spørsmål. Vel møtt!

 

 • Webinar 25.4. kl. 13.45-15.30 – for alle deltakerne
 • Webinar 23.5. kl. 13.45-15.30 – for alle deltakerne

Kort om innhold

Samlingen i november vil ha innlegg om skolebasert utviklingsarbeid, voksenpedagogikk, kritisk tenkning og en innføring i sjangerpedagogikk. Samlingen vil dreie seg om språklige registre, utvikling fra hverdagsspråk til skolespråk, kjennetegn ved fagspråk og kjennetegn ved ulike typer tekster. Det vil bli refleksjonsoppgaver, gruppeoppgaver og små filmklipp.

Webinarene og den regionale samlingen vil dreie seg mer om språklig oppmerksom undervisning, utvikling av språklig bevissthet, bruk av metaspråk, å lede samtaler om tekster, analyse av modelltekster, felles skriving av fortellende, beskrivende og evaluerende sjangre samt skriveutvikling. På samlinger og webinarer våren 2023 vil erfaringsdeling og respons fra kursdeltakerne være viktig for utvikling og videre arbeid.

Forventninger til deltakere

Deltakerne får lekser mellom hver samling. Leksene består av artikler og korte utdanningsfilmer som kursdeltakerne skal diskutere på egen arbeidsplass (evt. digitale kollokviegrupper for deltakere fra små voksenopplæringer), samt praktiske oppgaver til utprøving i klasserommet. Det virkelige utviklingsarbeidet skjer når man prøver ut noe nytt i eget klasserom og reflekterer over det mellom samlingene med kolleger.

Lekser og deling er dermed det viktigste for at det skal skje en reell utvikling og endring av praksis. Kursdeltakerne blir bedt om å dele sine erfaringer skriftlig gjennom et digitalt verktøy (Padlet) i forkant av neste samling. De skal også dele erfaringer og refleksjoner i gruppearbeid i påfølgende samlinger og webinarer. Dette innbyr til erfaringsdeling på tvers av skolene og mulighet for å ta del i andres refleksjoner og opplegg.

Om sjangerpedagogikk

For alle elever

Sjangerpedagogikk er språklig oppmerksom undervisning i ulike typer tekster. Denne arbeidsmåten er et resultat av samarbeid mellom lærere og språkforskere gjennom utviklingsarbeid i australske skoler. Målet er at alle elever skal lykkes bedre i møte med skolens tekster og krav, også andrespråkselever og elever med lav sosial bakgrunn. Resultatet er en eksplisitt og språkfokusert undervisning der samtaler om tekster står sentralt. En slik tydelig pedagogikk passer bra for alle elever, og gjør det lettere å differensiere i heterogene elevgrupper.

For alle lærere

Mange lærere opplever at sjangerpedagogiske arbeidsmåter hjelper dem til å planlegge variert og elevaktiv språkutviklende undervisning. Sjangerpedagogiske arbeidsmåter gir lærere økt bevissthet om kjennetegn ved fagspråk og fagtekster i sine fag, enten det er språkfag, realfag, samfunnsfag eller praktiske fag. Kursdeltakerne skal anvende disse arbeidsmåtene i eget klasserom, velge relevante emner og tekster og tilpasse arbeidet til egne elever og deltakere. Sjangerpedagogiske arbeidsmåter kan brukes i alle fag og på alle trinn, uavhengig av spor og nivå, enten det er norskkurs, grunnskole eller annen tilpasset opplæring.

Om kursholder

Hanne Haugli har vært lærer i voksenopplæring og videregående opplæring, seniorrådgiver på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og førsteamanuensis på Fakultet for lærerutdanning på OsloMet. I 2020 disputerte hun med en doktoravhandling om sjangerpedagogikk i språklig heterogene klasser. For tiden jobber hun som selvstendig kursholder og veileder for lærere med andrespråkselever, både i grunnopplæring og voksenopplæring.

Påmelding til kompetanseutviklingen. Påmeldingsfrist 5. september.

Det er ikke mulig å bare delta på oppstartssamlingen. Kompetanseutviklingen er skolebasert og skal utvikle kollektiv kompetanse. Påmelding innebærer at en melder seg på hele tiltaket og gjør det som forventes av deltakerne, som beskrevet under "organisering av kompetansutviklingstiltaket" og "Forventninger til deltakere". Det vil bli registrert oppmøte på samlinger og webinarer.

Kompetanseutviklingen er gratis, og Statsforvalteren dekker dagpakker og nødvendig overnatting, i tillegg til noe reisestøtte for de som har kostbar reisevei.

Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen 5. september. Din arbeidsgiver vil bli fakturert for faktiske kostnader ved sen avmelding.

 

Dato:
22. mars 2023 10:00 - 23. mai 2023 15:30
Stad:
Clarion Hotel The Edge, Tromsø
Arrangør:
Oppvekst og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Lærere og ledere i norskopplæring, grunnskole og videregående skole for voksne.
Påmeldingsfrist:
25. februar 2023 00:00