Nasjonalt nettseminar for skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene

Dato:
1. februar 2023 09:00 - 11:00
Stad:
Nettseminar på Teams
Arrangør:
Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag
Målgruppe:
Kommunedirektører, kommunalsjefer/oppvekstsjefer, rektorer, lærere, friskoler
Foto: Sametinget

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag inviterer til nettseminar om samisk språkopplæring onsdag 1. februar kl 09.00-11.00.

Publisert 05.01.2023

Formålet med nettseminaret er å informere om retten til samiskopplæring, organisering av samisk opplæring, fag- og timefordeling for elever med samisk i fagkretsen, studiehjemler for samisklærere, statstilskudd og fjernundervisning.

Nettseminaret er nyttig for kommunedirektører, kommunalsjefer, rektorer, lærere i kommuner og private skoler. Vi anbefaler også kommuner som idag ikke har samisk opplæring til å delta.

PROGRAM:

  • Velkommen. Situasjonen for samisk opplæring idag, Guri Adelsten Iversen, oppvekst- og velferdsdirektør, Statsforvalteren i Nordland 
  • Opplæringslova § 6, retten til samisk opplæring, Markus Setså Borge, jurist, Statsforvalteren i Nordland
  • Endringer i statstilskudd og føring i GSI for kommuner og privatskoler med samiske elever, Marit Helene Pedersen seniorrådgiver, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Samiske læreplaner i første- og andrespråk. Fag- og timefordeling for elever med samisk, Kevin Johansen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Nordland
  • Kort om samisk opplæring gitt som fjernundervisning, Tore Høgås, seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet
  • Vurdering i samisk. Gjennomgang av forskrift og læreplaner, Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet
  • Studiehjemler som virkemiddel for rekruttering av samisklærere, Liv Ingegerd Selfjord, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Trøndelag
  • Avslutning, Statsforvalteren i Nordland 

 

Påmeldingsfrist er 31.1.2023 kl 12.00

Dato:
1. februar 2023 09:00 - 11:00
Stad:
Nettseminar på Teams
Arrangør:
Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag
Målgruppe:
Kommunedirektører, kommunalsjefer/oppvekstsjefer, rektorer, lærere, friskoler