Nettverkssamling psykososiale kriseteam Finnmark

Dato:
29. september 2022 11:00 - 30. september 2022 14:00
Stad:
Scandic hotell, Vadsø
Arrangør:
Statsforvalteren i samarbeid med RVTS Nord og Vadsø kommune
Målgruppe:
Psykososiale kriseteam

I samarbeid med Vadsø kommune inviterer Statsforvalteren og RVTS Nord til årets nettverkssamling for de psykososiale kriseteamene i Finnmark 29. - 30. september.

Publisert 07.06.2022

I år møtes vi i Vadsø.

Tema for samlingen

29.september (11.00 – 17.00)
Faglig innlegg om psykososial støtte og tiltak i en tidlig fase etter en krisehendelse, forebygging av langtidsreaksjoner.

Workshop med tema:

  1. Rammer, organisering og forankring av kriseteam (kriseteamet i Vadsø)
  2. Interkommunalt samarbeid (Siv Eines)
    – Vi arbeider videre med tematikken interkommunalt samarbeid blant annet på bakgrunn av nettverkssamlingen i Hammerfest 2021.

Vi legger opp til innledninger på de to temaene og deretter jobber deltakerne med egne konkrete problemstillinger knyttet til tematikkene. Tenk gjennom hva som er aktuelle problemstillinger for dere å ta opp, fra ditt kriseteam.

Felles middag på kvelden kl. 19.00

30.september (08.30 – 14.00)
Interkommunalt samarbeid: På bakgrunn av arbeidet i workshopen første dag og forarbeid gjort av Siv Eines (tidligere leder i kriseteamet i Vadsø) inviterer vi ordførere og kommunal ledelse til et Teamsmøte med oss i nettverket for å drøfte behov og muligheter for videre arbeid med å etablere former for interkommunalt samarbeid mellom kriseteam i Finnmark.

Vi avslutter med lunsj fra kl. 13 – 14.

Kostnader

Overnatting, dagpakker og middag vil bli dekket.

Påmelding her 

Dato:
29. september 2022 11:00 - 30. september 2022 14:00
Stad:
Scandic hotell, Vadsø
Arrangør:
Statsforvalteren i samarbeid med RVTS Nord og Vadsø kommune
Målgruppe:
Psykososiale kriseteam